Published: 2021-12-17

DOI: https://doi.org/10.33686/pwj.v16i2.153153
DOI: https://doi.org/10.33686/pwj.v16i2.149753
DOI: https://doi.org/10.33686/pwj.v16i2.151493
DOI: https://doi.org/10.33686/pwj.v16i2.153673
DOI: https://doi.org/10.33686/pwj.v16i2.155503
DOI: https://doi.org/10.33686/pwj.v16i2.158039
DOI: https://doi.org/10.33686/pwj.v16i2.155817
DOI: https://doi.org/10.33686/pwj.v16i2.152657

Hybrid SCADA Security Testbed as a Service

Rajesh Kalluri, Reddi Hareesh, M. V. Yeshwanth, R. K. Senthil Kumar, B. S. Bindhumadhava

153-162

DOI: https://doi.org/10.33686/pwj.v16i2.155568
DOI: https://doi.org/10.33686/pwj.v16i2.157281
DOI: https://doi.org/10.33686/pwj.v16i2.152526

Design of Coordinated Control of PSS and TCSC using LQR Optimal Controller

Jaya Prakash Rao, N. D. Sridhar, Ramalla Issac

181-186

DOI: https://doi.org/10.33686/pwj.v16i2.157661
DOI: https://doi.org/10.33686/pwj.v16i2.155908
DOI: https://doi.org/10.33686/pwj.v16i2.160224